www.franchiseakuten.se

Franchiseakutens jobbar med att skapa välmående och lönsamma franchisegivare och franchisetagare i Sverige.

Med tio år som VD i Svensk Franchise och 25 år som egenföretagare, entreprenör, franchisetagare delar Jag med mig av min erfarenheter om hur man driver en franchisekedja eller helägd kedja.

Med mycket god franchisekunskap/kedjekunskap i företaget och ett brett kontaktnät av starka samarbetspartners täcker vi allt inom franchising och kedjeverksamhet.

Syftet är att Franchiseakuten ska vara ett bollplank som arbetar operativt och genomför insatser som hjälper franchisesystemen/helägda kedjorna att bli bättre och mer lönsamma.

Franchiseakuten brukar vara en välbehövlig injektion med uppdaterad kunskap om och förståelse för franchising och kedjeverksamhet.