Franchise by numbers - statistik

HUI Research tilsammans med Svensk Franchise uppskattar att det idag finns ca 800 svenska franchiseföretag och ca 32 000 franchisetagare. 
Branschen sysselsätter ca 132 000 personer och hade under 2015 en omsättning på ca 245 miljarder kronor. 

Varje år genomför Svensk Franchise en studie tillsammans med Handelns utredningsinstitut (HUI) för att undersöka hur viktig franchise är för svensk ekonomi.
Franchising har blivit och är en av näringslivets tillväxtmotorer. Tillväxten inom franchising är snabbare, konkursfrekvensen avsevärt lägre och produktiviteten högre, än i övriga näringslivet.

Det är framförallt omsättningen som driver otimismen i mätningarna. Drygt 80% av företagen i senaste undersökningen från 2015 bedömmer att företagets omsättning kommer öka de närmaste 6 månaderna. Bara 5% tror på en minskad omsättning.

Franchising i Sverige 2002 - 2015

Franchising i Sverige

2002, 39 miljarder kronor
2006, 67 miljarder kronor
2008, 109 miljarder kronor
2010, 169 miljarder kronor
2012, 200 miljarder kronor
2013, 215 miljarder kronor
2014, 227 miljarder kronor
2015, 245 miljarder kronor

Antal franchisetagare 

2002, 9000 st
2006, 12300 st
2008, 18000 st
2010, 24 500 st
2012, 29 000 st
2014, 30 000 st
2015, 32 000 st

Antal anställda

2002, 41 500 st
2006, 68 000 st
2008, 102 000 st
2010, 102 000 st
2014, 125 000 st
2015, 132 000 st

Tillväxt för franchise i Sverige!

Inte bara detaljhandel

Många av franchiseföretagen i undersökningen är verksamma inom detaljhandeln. Men även andra branscher lämpar sig väl för franchising, exempelvis hotell&restaurang, IT, konsult & mäklare, partihandel, träning & hälsa och reklam etc.

Tar marknadsandelar

Nyföretagandet är högre bland franchiseföretagen jämfört med det totala näringslivet, företagsformen tar marknadsandelar.

Slutsatser

Franchising är en företagsform som har framtiden för sig. Franchiseföretagen redovisar en hög omsättningsutveckling, en låg andel konkurser och ett förhållandevis högt nyföretagande samtidigt som tron på framtiden är stor. Franchising erbjuder företagen en snabbare och mer effektiv expansion och dagens konjunkturläge passar företagsformen, där ansvar och risk delas mellan tagare och givare.

Källa: Svensk Franchise, HUI undersökning