Hur man bygger en franchisekedja

Den här kursen ger dig en grundförståelse för hur man bygger en lönsam franchisekedja. Vi tar exempelvis upp nödvändiga förberedelser, finansieringsmöjligheter och rekryteringsutmaningar.

Kursen vänder sig till blivande franchisegivare och personer på supportkontoret men är även värdefull för revisorer, jurister, advokater och andra som är intresserade av franchise som företagsform. Du får genom kursen en god inblick i praktisk franchise och alla dess möjligheter.

Plats och datum

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Umeå
  • Malmö

Om du är intresserad av denna kursen så hör av dig på info@franchisenet.se eller lyft luren
och ring oss på 031-40 72 00.