Fördelar & Nackdelar

Franchise är ett populärt alternativ att driva företag på och ett väl fungerande franchisesystem är ett bra sätt att driva företag på, men det passar inte alla. Det gäller alltså att du noga överväger för- och nackdelar innan du bestämmer dig för att teckna ett franchiseavtal.
Systemet bjuder på många fördelar jämfört med att driva ett fristående företag. Franchiseföretag finns idag inom nästan alla branscher vilket ger dig stora valmöjligheter när du skall starta bolag men det finns det vissa generella för- och nackdelar med franchisesystemet som kan vara bra att känna till.

Fördelar med franchise

Ett välkänt företagsnamn och varumärke
Att starta ett franchiseföretag innebär en hel del fördelar jämfört med att driva en helt fristående verksamhet. Ofta köper eller hyr du rätten till ett välkänt företagsnamn med en redan inarbetad kundkrets väl förtrogen med företagsnamnet.

Ta del av andras erfarenheter
Du får ta del av franchisegivarens erfarenhet och kunnande som gör att du snabbt kan komma igång med ditt företag. Det kan innebära att du slipper göra de värsta misstagen eftersom någon annan kanske redan gjort dem åt dig.

Ditt företag kommer igång snabbt
Affärsplan, budget, loggotype, affärsmodell etc. är redan klara, vilket gör att du snabbt kommer igång med ditt företag. Om du tecknar ett franchiseavtal med en väletablerad franchise kan det dessutom vara lättare att få banklån eftersom det då går att visa på framgång hos andra franchisetagare som bedriver samma verksamhet.

Mindre risk
Att starta ett franchiseföretag kan innebära en mindre risk jämfört med att starta en fristående verksamhet eftersom affärsidén redan är testad och fungerar.

Trender på marknaden
En bra franchisegivare känner till utveckling och trender på marknaden. Något som annars kan vara svårt för en egenföretagare att hålla sig uppdaterad på. Det gör att du snabbt kan hänga på marknadstrender, många gånger före dina konkurrenter.

Hjälp med marknadsföring
Marknadsföring och reklam sköts ofta centralt. Istället för att tänka ut nästa stora reklamkampanj kan du ägna dig åt det du är bäst på, att ta hand om dina kunder och sköta din lokala verksamhet.

Tillgång till stordriftsfördelar
Som franchisetagare är du småföretagare samtidigt som du ingår i en större verksamhet. Du kan alltså behålla en profil som familjeföretagare på samma gång som du har tillgång till de stordriftsfördelar som ett större företag ger.Exempelvis gäller det tillgång till vidareutbildning, gemensam marknadsföring och utveckling etc.

Värdefullt nätverk
I en franchisekedja är ni fler som arbetar med samma sak utan att konkurrera med varann vilket ger dig ett värdefullt nätverk där det ofta finns någon du kan be om råd eller utbyta erfarenheter med.

Bra inköpsvillkor
Att ni är många i kedjan innebär att ni kan förhandla fram gemensamma, och ofta mer fördelaktiga inköpsvillkor.

En väl fungerande företagsform
Undersökningar har gjorts där franchisetagare tillfrågats om sina åsikter och erfarenheter gällande franchising. Nio av tio franchisetagare svarade att deras franchiseföretag varit framgångsrika. Lika många upplevde att de förväntningar som funnits innan starten hade infriats. Två av tre trodde inte att de skulle varit lika framgångsrika om de startat en liknande verksamhet själva. Detta är ett tydligt mått på att franchising är en väl fungerande affärsmodell.


Nackdelar med franchise

Det finns självklart även en del nackdelar med franchising som du måste känna till innan du går in som franchisetagare eler franchisegivare. Framförallt är franchising dubbeltydigt, saker i systemet som uppfattas positivt av en franchisetagare kan ses som ofördelaktigt av en annan.

Hålla dig inom vissa regler och riktlinjer
Franchising bygger på att flera fristående företag drivs enligt ett och samma koncept. Det innebär att du måste hålla dig inom de regler och riktlinjer som din franchisegivare satt upp. Rutiner, marknadsföring, kvalitetsföreskrifter och sortiment är förbestämda. Du kan vanligtvis inte själv bestämma vilket sortiment du skall sälja i din butik eller vilken mat du ska servera i din restaurang.

Begränsad personlig frihet
Märker du att kunderna efterfrågar något du inte säljer kan du inte själv starta försäljningen av någon annan vara utan att bryta avtalet med sin franchisegivare. Detta innebär att den personliga kreativiteten och friheten blir begränsad. Du kan och skall naturligtvis föra fram dina åsikter och ideér till franchisegivaren som kontinuerligt  utvecklar systemet för hela kedjan.
Att ha allt bestämt och klart kan för vissa franchisetagare ses som en trygghet men för andra kan det uppfattas som begränsande.

Serviceavgifter
Som franchisetagare måste du betala serviceavgifter till franchisegivaren för att du hyr deras varumärke och tar del av deras marknadsföring. Avgiften behöver vara relevanbt, tydlg och transparent mot dig som franchisegivare. Om den inte är det kan det upplevas som att du belastas av kostnader utan att få tillräckligt värde.


Andra missköter sig, du blir lidande
Franchisesystemet är sårbart eftersom din verksamhet kan bli lidande om en annan franchisetagare missköter sin verksamhet. Kunder uppfattar ofta franchisekedjor som ett och samma företag utan att vara medvetna om att det bakom varje verksamhet står en enskild företagare. Är kunden missnöjd med servicen hos en franchisetagare är risken därför stor att han eller hon slutar att handla även hos dig i tron om att bemötandet kommer att vara detsamma även hos dig. Därför är det viktigt att alla franchisetagare gemensamt arbetar för att upprätthålla en god standard och hög kvalité i hela systemet.