Styrelseuppdrag

Det är tryggt med en franchisekunnig och/eller kedjeerfaren ledamot i styrelsen. 
Vi har personer med gedigen erfarenhet som kan sitta med i just er styrelse när det behövs, på både kort och lång sikt. 

I vårt nätverk finns styrelsemedlemmar som idag sitter i olika franchise/kedjeföretag, som söker nya uppdrag och utmaningar.

Har du en stol över i din styrelse, eller är du själv intresserad av att finnas med i vår styrelsebank?
Kontakta info@franchisenet.se eller ring oss på 031-40 72 00.