Franchiseekonomi och lönsamhet

Med vår långa erfarenhet från branschen kan vi alltid bistå våra kunder med rätt kompetens.
Vi kan hjälpa er att hitta lösningar på exemplevis följande frågeställningar:

- Vilken franchiseavgift ska vi ha?

- Har vi rätt franchiseavgift?

- Vilka produkter och/eller tjänster är mest lönsamma för oss i kedjan?

- Är vi på rätt marknader geografiskt?

- Vilka är våra viktigaste tillväxtpotentialer?

- Hur kan våra franchisetagare bli ännu mer lönsamma i sina verksamheter?

- Vilka är våra konkurrenter och hur kan vi benchmarka oss?

- Styr vi vår verksamhet på rätt sätt?

Ekonomin i franchisekedjor står alltid högt upp på agendan. Det är väsentligt att franchisegivare och franchisetagare är överens om de ekonomiska spelreglerna och att man i kedjan är så transparent som möjligt med den ekonomiska informationen för att gemensamt kunna utvecklas på ett bra sätt.

Vår erfarenhet är att ekonomiadministrationen ibland upplevs som ett "nödvändigt ont" bland franchisetagarna men samtidigt är det via nyckeltalen från kedjans verksamheter som franchisegivaren har störst möjlighet att stötta och coacha franchisetagarna till en god lönsamhet.

För att få detta samarbeta att fungera optimalt krävs att kedjan har en tydlig styrmodell och ett proaktivt supportkontor som engagerar sig i lönsamheten för samtliga enheter.

Vanliga frågeställningar brukar vara:
- Har vi en fungerande ekonomimodell som fungerar tillsammans med kedjans styrmodell?
- Är vi överens om vilka nyckeltal vi använder?
- Skall vi skapa ett gemensamt ekonomikontor för samtliga franchisetagare?

Vi bidrar gärna med en oberoende analys på hur det ekonomiadministrativa arbetet för den enskilde franchisetagaren och kedjan i sin helhet skulle kunna utvecklas.

Låter detta intressant så hör av dig på info@franchisenet.se eller lyft luren
och ring 031-40 72 00.