Att starta och driva ett franchiseföretag

Tillhör du den stora grupp människor som drömmer om att starta eget, men avstår för att du kanske saknar en tillräckligt bra idé och för att risken känns stor - då är franchise något för dig!

I Sverige finns ca 550 franchisekedjor som kan erbjuda färdiga "starta-eget-möjligheter" med testade affärsideér och begränsat risktagande.

Franchiseing innebär att ett företag - Franchisegivaren - har utvecklat ett affärskoncept som fungerar väl på marknaden. Franchisegivaren söker sedan ett antal personer eller företag (franchisetagare) som mot ersättning får utnyttja affärskonceptet för att driva verksamhet i egen regi men under franchisegivarens namn och varumärke. Alltid i nära samarbete med franchisegivaren och övriga franchisetagare.

Beslutet att bli franchisetagare skall du självklart ta under noggrant övervägande. I början kommer antagligen ditt nya liv som franchisetagare mer eller mindre ta all din tid, både mentalt och fysiskt. Säkert kommer du att arbeta långt mer än heltid. Dina tankar kommer sannolikt kretsa kring företaget.  
Du bör därför diskutera saken med dem som kommer att påverkas av ditt beslut. Se till att inkludera din familj eller dina vänner ända från starten. På så sätt kan de känna sig delaktiga och ge dig det stöd du behöver. Kanske kan de till och med hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Deras medverkan kan innebära en investering både för ditt företag och för familj eller vänskapen.

Att driva eget är utmanande, men kul!

Har du roligt så kommer det att synas det på ditt resultat. Dina kunder märker att du är positiv och det är trivsamt att handla hos dig. Som kund vill man bli bemött med ett leende. Ingen tycker om dålig service och sura miner.

Nöjda kunder och ett gott resultat ger dig bekräftelsen på att du gör ett bra jobb. Detta är ett värdefullt bevis på att du lyckats. Att få denna typ av bekräftelse kommer ge dig drivkraften att fortsätta.

En stor del av din dag kommer du ha kontakt med besökare, kunder, försäljare och leverantörer. Att vårda dessa kontakter är ett måste när man driver ett franchiseföretag. Det är de som hjälper dig skapa ett framgångsrikt företag.
Nöjda kunder är alltid bra reklam för dig och ditt bolag. Berättar de om hur trevlig din butik eller restaurang är kommer detta garanteras att spridas och du kommer se din kundkrets växa.

Kraven på en franchisetagare kan vara stora. Du måste arbeta seriöst och effektivt, ditt franchiseföretag är beroende av att du finns tillgänglig. Det finns ingen annan som sköter din verksamhet åt dig, för din egen skull måste du klara av stressen och vara vid god hälsa när du startar din franchiseverksamhet.

Den praktiska driften

När du skriver avtal med din franchisegivare går du med på att följa vissa regler och att upprätthålla ett fungerande samarbete, inte bara med franchisegivaren, utan även med dina franchisekollegor. Hur du sköter din verksamhet har en direkt inverkan på deras arbete.
Ni arbetar som ett lag för att nå gemensam framgång där alla hjälps åt att följa systemets regler. Eftersom franchising bygger på att flera företag tillämpar samma koncept får du som franchisetagare tillgång till franchisegivarens affärshemligheter. Som franchisetagare är du skyldig att skydda dessa hemligheter som också är en del av din framgång.

Mellan franchisegivare och franchisetagare fördelas arbetsuppgifterna för att samarbetet skall fungera så bra som möjligt. Franchisegivaren sköter mer storskaliga uppgifter som att söka efter nya och bättre leverantörer, hålla sortimentet aktuellt, följa marknadstrender, sköta information och vidareutbildning.
Som franchisetagare sköter du den dagliga driften av din verksamhet. För att kunna arbeta effektivt får du hjälp av kedjans Handbok. Du har hand om kundkontakter och försäljning liksom kontakter med försäljare och leverantörer. Du ser också till att ditt lager är välfyllt genom att ansvara för verksamhetens inköp av varor. 

Eftersom du driver en egen verksamhet är du skyldig att själv hålla ordning på verksamhetens ekonomi och administration. Du måste alltså själv svara för löneutbetalningar, skatte- och momsinbetalningar etc.
I vissa franchisesystem underlättar supportkontoret för sina franchisetagare genom att hjälpa till med en del av inköps- och ekonomifunktioner centralt.

Vårda ditt och kedjans varumärke

Dina kunder förväntar sig att få den produkt eller service din franchisekedja är känd för att erbjuda. Det ligger på ditt ansvar att se till att upprätthålla den standard och enhetlighet som krävs av franchisegivaren och av dina kunder. Det gör du genom att följa systemets koncept och att skapa kontroll över ditt eget och systemets varumärke.
Många supportkontor gör kvalitetskontroller genom att göra besök hos sina franchisetagare. Dessa sker ofta oanmälda för att se till att verksamheten sköts tillfredställande. Besöken är bra för alla franchisetagare eftersom de är ett sätt att garantera att den höga standard franchisekedjan eftersträvar besvaras.

Trots att du säkert arbetar mycket själv kommer du förr eller senare att behöva anställa personal till din verksamhet. Valet av medarbetare har direkt inverkan på din verksamhet, din franchisegivare, dina kunder, din budget och på dig och din vardag. Tänk på att du skall spendera en stor del av din arbetstid med din personal, att ni fungerar väl tillsammans och trivs ihop är ett måste.
Tänk på att dina anställda påverkar hur dina kunder ser på verksamheten - med rätt personal ökar din framgång.