Att välja koncept

När du väl bestämt dig för att bli franchisetagare gäller det att välja koncept. Dina intressen, din kunskap och dina erfarenheter spelar en stor roll i valet av bransch. 
Det gör du genom att noga granska  olika alternativ.Ta gärna kontakt med franchisegivarens representanter när du söker information. Där kan du få mycket och nyttig information.
Det kan också vara bra att kontakta en eller flera franchisetagare för att få en så heltäckande bild av franchiseorganisationen som möjligt.
Vid diskussioner med franchisetagare kan du ta reda på hur stora investeringar som krävs, hur omsättning och resultat ser ut över tid, vilken utbildning som ingår, vilken löpande stöd du får och hur det fungerar med supportkontoret, hur kommunikationen i systemet fungerar och övriga fördelar och nackdelar med systemet.

Välj ett koncept efter det arbete du själv vill utföra, idag finns franchising nästan alla branscher vilket ger dig stora möjligheter att hitta ett alternativ som passar dig. Ju mer du vet om förutsättningarna desto enklare blir det för dig att välja rätt koncept.

Det är ingen tvekan om att franchising för det mesta är ett utmärkt sätt att driva en verksamhet. Men det betyder inte att begreppet franchising innebär kvalitetsgaranti eller en självklar väg till framgång. Mycket hänger på hur varje franchisekedja är uppbyggd. Det finns en mängd olika kedjor och branscher att välja mellan, alla med olika koncept där inget är det andra likt. Du måste därför skaffa så mycket information som möjligt om varje tänkbar franchisekedja innan du gör ditt val.

Granska din tilltänkta affärspartner - franchisegivaren. Information gällande företaget får du från flera olika håll tex. av andra franchisetagare inom samma kedja, Svensk Franchise, FranchiseNet, banken etc.

När du undersöker franchisegivaren ska du titta på olika faktorer som kan komma att ha betydelse för din blivande verksamhet.

Din egen uppfattning om hur franchisegivaren vid personlig kontakt kan ge dig en känsla av hur ett blivande samarbete kommer att fungera. Om franchisegivaren visar ett intresse och gärna delar med sig av den information du söker, oavsett om den är positiv eller negativ har du ett skäl att känna förtroende för franchisegivaren. Att franchisegivaren är väl insatt i franchisetagarens vardag och ger dig fria händer att själv välja andra franchisetagare du vill kontakta för att få mer information ger dig ytterligare skäl att lita på din blivande franchisegivare. En seriös franchisegivare bör också ge dig tillräckligt tid att fundera innan du bestämmer dig för att investera och ge dig tillåtelse att gå igenom avtal och annan information med sakkunnig utomstående.

Att tänka på när du väljer franchisegivare

 • Har franchisegivaren en fungerande och lönsam affärsidé?
  Att bygga upp en marknad tar tid och är dyrt vilket du slipper om du väljer ett välbeprövat och fungerande koncept. Finns det några starka konkurrensfördelar i affärsidén?
  En marknad blir lätt mättad vilket ställer höga krav på anpassning i varje verksamhet. Din franchisegivare måste därför ha ett bra koncept och en bra affärsidé som är svår att kopiera för att stå sig i konkurrensen. Produkten eller tjänsten får heller inte vara allt för känslig för trender med risken att försvinna så fort marknaden ändras.Fundera på hur marknaden för din franchisegivare ser ut i framtiden.
  För att lyckas med din verksamhet behöver du garantier för att affärsidén fungerar i praktiken och är lönsam.
 • Finns det "bevis" på att affärsidén fungerar och är lönsam?
  Det finns inga garantier för att en idé fungerar innan den är kontrollerad. Franchisgivaren måste ha testat verksamheten med avseende på sortiment, inredning och utrustning, marknadsföringsmetoder och driftssystem etc.

  Ett vanligt sätt för franchisegivaren att kontrollera affärsidén är att utveckla och testa en lokal driftenhet. Denna pilotenhet skall vara lönsam och ha ett koncept som även fungerar i större skala. Pilotenheten kan antingen vara befintlig verksamhet, som med fördel kan byggas vidare på, eller en nystartad verksamhet med stor framgångspotential. Pilotverksamheten måste vara representativ för eventuell etablering på olika geografiska platser. Det kan därför vara bra att pilotverksamhet bedrivits framgångsrikt på flera olika platser med olika affärslägen.
 • Franchisegivaren samarbete med dig
  Alla kedjor fungerar på olika sätt. Det gäller att du hittar en franchisegivare som passar dig och ditt sätt att arbeta och att samarbetet inom organisationen fungerar. Arbetsklimatet i franchiseorganisationen bör därför vara ett viktigt inslag i ditt val av koncept.

  Franchisegivaren sätter upp regler och rutiner på hur samarbetet skall skötas men det gäller för er båda att se till att dessa följs på bästa sätt. Ett grundvillkor för ett bra samarbete är att båda parter sköter sina uppgifter och kan ha en dialog om det skulle uppstå missförstånd. 
  En affärsrelation handlar om ett ömsesidigt förtroende. Du måste känna dig trygg i ditt förhållande med franchisegivaren och förvissa dig om dennes kompetens och vilja att utveckla ett givande samarbete. 
 • Supportkontoret
  Du kommer att ha löpande kontakt med ditt supportkontor och behöver känna förtroende för de personer som arbetar där. Genom att undersöka affärerna hos andra franchisetagare och totalt för hela kedjan får du en uppfattning om hur din egen omsättning och lönsamhet skulle kunna bli.

  Supportkontoret har skyldighet att ge dig viss service för de avgifter du betalar. Hur stor denna service är skiljer sig mellan olika system och är självklart en viktig faktor i ditt val av franchisesystem. Det är viktigt att du säkerställer och kontrollerar så att du får den hjälp och service du behöver och betalar för.
  Behovet av service ändras efter hand. Som nystartad behöver du oftast mer stöd och hjälp än när du kommit igång med din verksamhet.
 • Utbildning / marknadsföring
  Utbildning och fortbildning är viktigt  i franchiseorganisationen. Du och dina kollegor skall kunna utvecklas i ert arbete och få ta del av franchisegivarens erfarenhet.
  Din franchisegivare skall ge dig fortlöpande information om marknadsförändringar som rör din verksamhet. Reklam och marknadsföring är en del av företagets profil.  
  Vanligtvis sköter supportkontoret nationell marknadsföring och du sköter oftast den lokala enligt de riktlinjer och kostnader som ni kommit överens om.
 • Ta del av know how
  Den främsta uppgiften för franchisegivaren är att vårda varumärket och konceptet och att ge franchisetagarna kunskapen att förvalta dessa. Det sker genom att franchisetagarna får del av den know how franchisegivaren samlat på sig och dokumenterat i handboken.
 • Kommunikation
  Kommunikation måste fungera inom franchisesystemet. Du måste lätt kunna ta del av information från supportkontoret eller från dina franchisekollegor i samma kedja. Du skall också kunna framföra åsikter och förslag på ett enkelt sätt. Att träffa sina franchisekollegor är av stort värde. De flesta franchisegivare har årliga sammankonster där det ges tillfälle att träffa andra franchisetagare för att umgås och utbyta erfarenheter och för att stärka gemenskapen i systemet.
  Franchisegivaren skall förenkla ditt dagliga arbete och tillhandahålla rationella rutiner för din verksamhet. Det skall även finnas gott om tillfällen att diskutera verksamhetens utveckling och få goda råd av någon sakkunnig från supportkontoret.
 • Akuta problem
  Franschisegivare skall ge dig  tillgång till någon som kan råda dig vid akuta problem i ditt företag. Franchisegivaren måste satsa på utveckling och testa nya ideér tillsammans med dig och dina franchisekollegor.