Finansiering

Det finns inga garantier för att du automatiskt blir rik när du startar ett franchiseföretag, men med en fungerande affärsidé och hårt arbete kan dina ekonomiska och personliga investeringar snart omvandlas till en god inkomst.

Dina pengar skall räcka till en mängd olika saker. Man brukar dela upp det totala kapitalet i tre delar, ditt eget kapital, investeringskapitalet och rörelsekapitalet. Ditt eget kapital är dina egna pengar som du väljer att satsa i ditt bolag. Investeringskapitalet används för inträdesavgiften, ombyggnadskostnader, maskiner, inventarier etc.
Rörelsekapitalet används för den löpande driften av företaget som hyra, varuinköp, löner etc.

För att få låna pengar i bank krävs i normalfallet att ditt eget kapital är ungefär 10-20 procent av det totala startkapitalet. Banker och finansinstitut kräver också en viss säkerhet för att låna ut pengar exempelvis en fastighet eller en borgesman. Banken brukar också vilja se en utarbetad affärsplan och en resultat- och likviditetsbudget för att se hur du tänkt bedriva din verksamhet. 
De flesta etablerade franchisegivare hjälper sina blivande franchisetagare med kalkyler för investeringar och drift av verksamheten. Om du tecknar ett franchiseavtal med en väletablerad franchisekedja kan det vara lättare att få banklån eftersom det då går att visa på framgång hos andra franchisetagare som bedriver samma verksamhet.