Ekonomi

Det är viktigt att du förstår ditt företagets ekonomi och kan tolka ditt resultat och din lönsamhet. Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Dessa begränsade resurser är för småföretagaren oftast tid och pengar.

För att du lättare skall kunna förstå begreppet ekonomi kommer vi att förklara några viktiga begrepp som man ofta kommer i kontakt med som företagare. 

Likviditet

Likviditet visar företagets kortfristiga förmåga att betala sina utgifter.Tumregeln är att kassalikviditeten bör ligga på minst 100 procent. Då är omsättningstillgångarna lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar - varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder

Soliditet

Soliditet visar företagets betalningsförmåga på lång sikt. Hög soliditet ger leverantörer och andra kreditgivare en trygghet för sina fodringar på företaget. Företaget blir starkare på så sätt att man minskar beroendet av olika kreditgivare. Soliditeten påverkas av företagets lönsamhet och finansiering. Så länge företaget kan generera lönsamhet och det egna kapitalet växer i förhållande till skulderna så förbättras soliditeten kontinuerligt.

Soliditet = (Eget kapital + 72% av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Nyckeltal och uppföljning

Mer information kommer inom kort!