Handbok

Framgångsfaktorerna i franchising ligger i ett enhetligt, lönsamt och väl fungerande koncept. Handboken är utarbetad för att hjälpa franchisetagare att lyckas med verksamheten genom att skapa ett så framgångsrikt system som möjligt. Genom att följa handbokens riktlinjer har entreprenören en stor chans att bli en framgångsrik franchisetagare.

Affärskonceptet består av en mängd faktorer som försäljning, inköp och hur ekonomin skall skötas.
Konceptet har ofta skapats under flera års arbete och tester för att komma fram till hur verksamheten bäst skall skötas. I franchising dokumenteras kunskapen på alla områden i verksamheten för att kunna tillämpas av alla i organisationen. Detta kunnande brukar kallas know-how och samlas i en handbok. Handboken är hemlig och oftast en del av franchiseavtalet.

Färdiga rutiner

Handboken är franchisesystemens bibel. I den står mycket av det man behöver veta om franchiseorganisationen och den dagliga driften av verksamheten. Handboken utarbetas av franchisegivaren för att bevara grundkonceptet och skapa den enhetlighet som eftersträvas med franchisesystemet. Det innebär att rutiner och instruktioner kring skötseln av verksamheten samlas i en eller flera handböcker. För att man snabbt skall komma igång med sitt företag finns det färdiga rutiner om hur verksamheten skall skötas tillgängliga i handboken. Handboken skall ge franchisetagaren svar på hur man hanterar de flesta situationer detaljerad och där kan man få svar på allt från kassafunktioner, lönerutiner, skyltning, marknadsföring, till hur man bäst exponerar sina varor.

Håll dig uppdaterad

Ingen handbok är den andra lik och den kan vara allt från en A4-sida till flera pärmar eller i digital form utlagd på intranätet. Vissa handböcker är ofullständiga och andra ger en komplett anvisning om hur verksamheten skall skötas. Handboken utvecklas regelbundet i och med förändrade marknadstrender eller utveckling av rutiner.