Försäkring

Du bör fundera över vilket försäkringsskydd du och ditt företag ska ha. Din privata försäkring gäller inte för ditt företag. Du kan behöva försäkra lokaler och inventarier, ha avbrottsförsäkringar och ansvarsförsäkringar.

Försäkringsbolagen erbjuder ofta paket av företagsförsäkringar med de vanligaste typerna av skydd som ett nystartat företag behöver. Kostnad och villkor skiftar mellan olika försäkringsbolag och behovet av försäkringar kan variera beroende på bransch och verksamhet.

Överväg att skaffa en liv- och olycksfallförsäkring. Med en sådan försäkring får du ersättning om du blir skadad eller invalidiserad i arbetet. Om du måste sluta arbeta på grund av skadan kan du få sjukpension och viss tilläggspension och om du dör finns det ett efterlevandeskydd.
Om du har anställda och har kollektivavtal eller så kallat hängavtal med en facklig organisation är en arbetsmarknadsförsäkring obligatorisk.

Det är ditt överskott och den lön du tar ut, som påverkar din framtida pension. Om du inte tjänar så mycket pengar på företaget, kan det vara klokt att komplettera din allmänna pension med en pensionsförsäkring.