Hur man driver en franchisekedja

Den här kursen handlar om hur du skapar effektivitet i driften. Vi tar exempelvis upp expanison, kommunikation i kedjan, supportfunktioner och kvalitetssäkring coh mycket annat.

Kursen vänder sig främst till etablerade franchisegivare men är även värdefull för revisorer, jurister, advokater och andra som är intresserade av franchise som företagsform. Du får genom kursen en god inblick i praktisk franchise och möjligheter.

Plats och datum

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Umeå
  • Malmö

Om du är intresserad av denna kursen så hör av dig på info@franchisenet.se eller lyft luren
och ring oss på 031-40 72 00.