Vikten av en handbok

Framgångsfaktorerna i franchising ligger i ett enhetligt, lönsamt och väl fungerande koncept. Handboken är utarbetad för att hjälpa franchisetagare att lyckas med sin verksamheten genom att skapa ett så framgångsrikt system som möjligt. Genom att följa handbokens riktlinjer har entreprenörerna en stor chans att bli en framgångsrik franchisetagare.
Kursen vänder sig till ledande personer inom franchiseföretag, du får genom kurser en god inblick i vad som är viktigt för att skapa en väl sammanhållen och lönsam drift i franchisekedjor.

Plats och datum

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Umeå
  • Malmö

Om du är intresserad av kurser kring hur man arbetar effektivt med handböcker så hör av dig på info@franchisenet.se eller ring oss på 031-40 72 00.