Ekonomi

Det är viktigt att du förstår ditt företagets ekonomi och kan påverka ditt resultat och din lönsamhet på ett effektivt sätt. Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Vi kommer i våra kuser ge dig praktiska tips och råd kring hur du bättre förstår lönsamheten i ditt bolag och i franchisekedjan. 

Kursen vänder sig till franchisetagare, franchisegivare och personer på supportkontoret men den är även värdefull för revisorer, jurister, advokater och andra som är intresserade av franchise som företagsform. Du får genom kursen en god inblick i praktisk ekonomi inom franchise.

Plats och datum

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Umeå
  • Malmö

Om du är intresserad av våra kurser om ekonomi så hör av dig på info@franchisenet.se eller ring oss på 031-40 72 00.