Finansiering

Det är viktigt att du finansierar ditt företag på rätt sätt, såväl kort- som långsiktigt. På den här kursen får du en inblick i de olika alternativ som finns och vad som är bäst för just ditt bolag och ditt sätt att arbeta.

Kursen vänder sig till franchisetagare, franchisegivare samt personer på supportkontoret. Du får genom kursen en god inblick i de finansieringsmöjligheter som är effektivast i branschen och för specifika bolag.

Plats och datum

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Umeå
  • Malmö

Om du är intresserad av våra finansieringskurser så hör av dig på info@franchisenet.se eller ring oss på 031-40 72 00.