Ledarskap

Ett gott ledarskap på alla nivåer i franchisekedjan är avgörande för att lyckas på marknaden. En gemensam syn på hur ledarskapet skall bedrivas i kedjan är helt avgörande för lönsamheten. Vi kan hjälpa er skapa, driva och underhålla er gemensamma syn på hur ledarskapet praktiskt skall bedrivas.

Vi utbildar alla som arbetar med ledarskap från butikschefer, franchisetagare till ansvariga hos franchisegivaren. Kedjans affärside och visoner måsta alltid gå hand i hand med ledarskapet i hela franchiseorganisationen, detta kräver ett gemensamt koncept med kontinuerlig utbildning och information. 

Våra ledarskapskurser vänder sig till alla i kedjan som arbetar med ledarskap i sin vardag. Vi har såväl individuella kurser, utbildningar för hela kedjan och mer generella utbildningar med tips och råd för ett effektivt ledarskap.

Plats och datum

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Umeå
  • Malmö

Om du är intresserad av våra ledarskapskurser är du välkommen att höra av dig på info@franchisenet.se eller ring oss på 031-40 72 00.