Franchisetagartimmen

Franchisetagartimmen för franchisetagare

Vi samlar ihop alla franchisetagare för en diskussion där de gemensamt kan ventilera sina tankar och få höra hur andra franchisetagare i samma franchisesystem ser på sin verksamhet. Vi har även en genomgång av hur det kan se ut i andra franchisekedjor, för att ge kedjan nya perspektiv.
Detta gör vi för att eventuella missförstånd och missnöjen skall komma upp till ytan så att vi tillsammans kan hitta konstruktiva lösningar på kedjans utmaningar.
Vi rekommenderar att man gör den här aktiviteten gemensamt med representanter från franchisegivaren (se mer info nedan), eftersom man då kan få ett mer konstruktivt resultat av mötet.

Franchisetagartimmen för franchisegivare och franchisetagare

Här är upplägget detsamma som ovan fast här är även franchisegivaren med på delar av mötet.
Vad tycker och tänker dina franchisetagare om sin marknad och sin verksamhet? Vi har lärt oss att det alltid är viktigt att lyssna på franchisetagarnas input och vara lyhörd för vad som händer ute i verksamheterna.


Franchisetagartimmen är väldigt uppskattad av både franchisegivare och franchisetagare.
Är detta något som din kedja skulle vilja göra så hör av dig till oss på info@franchisenet.se eller
ring på 031- 40 72 00