Erik Nissen Johansen - Storytelling för optimalt resultat

Erik Nissen Johansen - VD för Stylt Trampoli

Dagens gäst är Erik Nissen Johansen, grundare och kreativ ledare för Stylt Trampoli. Vi får höra hur viktigt det är med ett genomtänkt koncept och vad storytelling kan tillföra om man använder det på rätt sätt. Enligt Erik måste alla delar i ett konceptbyggande samverka för att resultatet ska bli optimalt. Dessutom delar han med sig av erfarenheter från flera projekt han har varit involverad i, och vi får höra några intressanta och väldigt roliga historier.

Lyssna på avsnittet här!