Det är dyrt att rekrytera fel - Camilla Karlsson, Franchise Finder


Det är dyrt att rekrytera fel - Camilla Karlsson är försäljningschef på Franchise Finder som hjälper franchisegivare att hitta rätt franchisetagare. Camilla berättar att det krävs mycket av en franchisegivare i rekryteringsarbetet. Endast ett fåtal kedjor är så ”heta” att de kan vänta på att folk knackar på dörren. Hon berättar också om hur viktigt det är att göra rätt från början. En felrekrytering är dyr! 
Lyssna här.....