Petra Palmgren Lindwall är professionell styrelsearbetare och gästar dagens avsnitt av Franchisepodden


Petra ger oss många värdefulla tips om hur en styrelse bör sättas samman och hur den bör arbeta för att bidra till företagets utveckling. Petra menar att ett franchiseavtal och franchisekoncept kan liknas vid ett ägardirektiv i vilket annat bolag som helst. Det är därför lika viktigt för en franchisetagare att ha en aktiv styrelse som arbetar för lönsamhet enligt lämnade direktiv. #maqsadvokatbyrå #franchisepodden Lyssna här!